<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%> Untitled Document
Make your own free website on Tripod.com
                     
 
   
   
  เมนูหลัก
ภาคีสัมพันธ์พัฒนา ยินดีต้อนรับ
  ของฝาก
   
ทำไม่จึงเลือกเรียน
เอกการพัฒนาชุมชน

แม่ขอร้อง
หลับตาเลือก
บังเอิญติด

รักในงานพัฒนา
อยากเห็นเมืองไทย
      พัฒนา

 
     

กราบสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวพัฒนาทุกท่าน
วันนี้ทางชมรมของเรามีความภาคภูมิใจมาก ที่ทางชมรมของเราสามารถเปิดเวบชมรมภาคีสัมพันธ์นี้ได้สักที่
ทางชมรมหวังว่าเวบตัวนี้จะสามารถเป็นสื่อกลางการในแลก
เปลี่ยนความรู้ทางด้านการพัฒนา และประสานงาน นำความเจริญสู่ชุมชนบทได้อย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างด

 

   
  เกล็ดความรู้

ปัญหาพายิ้มชื่น

ประวัติสมเด็จโต

  การหาทิศ

     

ปรับปรุงล่าสุด
08/25/2004

 Free Hit Counter
ท่านเป็นคนที่

  วันวันอะไร
พฤศจิกายน 2547
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
   
     

ปล่อยอารมณ์ชมกวี

ชมแข
๏มองดวงจันทร์แจ่มจ้ากระจ่างแสง
ดวงแขแขวงความสวยสีสดใส
แลเมฆาพาล่องท่องฟ้าไป
สุขหทัยคนชมภิรมย์แล
- K arma -

ชมธรรมชาติ
๏เมื่อทิวาลาลับกลับราตรี ฟากนภามากมีสกาวใส
เสียงดุเหว่าร่วมร้องทำนองไกล กลับถิ่นไปสู่รังดังตำรา
จักจั่นเริงร่าร่วมกันร้อง เป็นทำนองสุขสันต์ที่ฝันหา
ดาวคู่จันทร์วันคู่คืนผืนนภา ธรรมชาติช่วนข้าพาสุขใจ
- K_arma -

   
  Link.......

หน่วยราชการ
สำนักพระราชวัง
ราชบัณฑิตยสถาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
มีอีก

สถาบันราชภัฎ
สถาบันราชภัฏพระนคร
สถาบันราชภัฏจันทเกษม
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันราชภัฏธนบุรี
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันราชภัฏสุราษฎร
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

มีอีก

ข่าว
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
มติชนรายวัน
สยามกีฬา
เดลินิวส์
ไทยรัฐ

มีอีก

  บทความน่าสนใจ..
จากกรมการพัฒนาชุมชน
ศักยภาพ
เครือข่ายคืออะไร
ศักยภาพชุมชน
ชุมชนเข้มแข็ง

20 เพลงใหม่จาก A4

 

 

 ลิงค์ความรู้

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ข้อมูล จปฐ. คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นของคนใน
ครัวเรือนในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่า
คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนั้น ๆ อย่างไร
แนวความคิด เรื่อง จปฐ. เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2525
สภาพัฒน์ฯได้กำหนดรูปแบบของลักษณะของสังคมไทยและคนไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต โดยกำหนดเป็นเครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ของคนไทย ได้ข้อสรุปว่า การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนไทย จะต้องผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ทุกตัวชี้วัด

  
ชมรม ภาคีสัมพันธพัฒนาฯ พระนคร
ที่อยู่์ 3 ม.6 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
webmaster e20scx1730@hotmail.com