Make your own free website on Tripod.com 
บทความ/ขำัขัน

ปัญหาพายิ้มชื่น
ประวัติสมเด็จโต
หลงป่าหาทิศ

    ปัญหากวนๆ

1. แล้วมันอะไรน่าเคืองที่สุด
ตอบ : มันมากับผัวมัน

2.ปาอะไรอันตรายที่สุด
ตอบ : ปาปีก้า

3.ปาอะไรเอ่ยหน้าเขียว
ตอบ : ปาเป้า

4.ปาอะไรเอ่ย ผู้หญิงกลัว
ตอบ : ปาเข้าไป 40 ยังไม่ได้แต่งงาน

5.กาอะไรสีเขียว
ตอบ : กาเจี๊ยวเคโระ

6.เต่าอะไรเอ่ยว่ายน้ำจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้?
ตอบ : เต่าอดทน

7.เต่าอะไรเอ่ยว่ายน้ำจากขั้วโลกใต้ไปขั้วโลกเหนือ?
ตอบ : เต่าตัวเดิมตะกี๊นี้

8.มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเดินอยู่ในทะเลทรายผู้ชายคนนี้หิวน้ำมากเดินไปเดินมาไปเจอกระทิงแดงอยู่ 3 ขวด เขากินไป2ขวดแต่ไม่ยอมกินขวดที่3 แล้วก็เดินทางต่อไปถามว่า ทำไมเขาถึงไม่กินขวดที่ 3
ตอบ : ห้ามดื่มเกินละ 2ขวดโปรดสังเกตคำเตือนบนฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง

9.เกาะอะไร มี น หนูมากที่สุด?
ตอบ : เกาะแน่นแน่นนะน้องนะ

10.1 รูปี เท่า กับ เท่า ไร?
ตอบ : 12 รูเดือน

11.หมากินข้าว 1 ชาม ใช้เวลา 5 นาที และถ้า หมา 3 ตัวกินข้าวเท่าจานเมื่อชามแรกใช้เวลากี่นาที?
ตอบ : 15 นาที เพราะ กัดกัน 10 นาที

ขอขอบคุณท่านปัญญาชนทุกท่าน
ที่ช่วยแบ่งปันรอยยิ้มแด่
ชาวโลก

 


ยินดีรับคำแนะนำจากทุกท่าน
ชมรม ภาคีสัมพันธ์พัฒนาพระนคร
ที่อยู่ 3 ม.6 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10220
webmaster kap.arma@gmail.com