Make your own free website on Tripod.com 
บทความ/ขำัขัน

ปัญหาพายิ้มชื่น
ประวัติสมเด็จโต
หลงป่าหาทิศ

    การหาทิศ

    การหาทิศ

การหาทิศในเวลากลางวันนั้นมีหลายวิธีครับ

นำนาฬิกามาหนึ่งเรือนวางบนพื้นที่เรียบหันเข็มสั้นไปให้ตรงดวงอาทิตย์เพื่อให้แน่ใจให้เอากิ่งไม่เล็กๆปักไว้แล้วเอานาฬิกาไป
เทียบหมุนให้เงาไม้ทับเข็มสั้นแบ่งครึ่งมุมระหว่างเข็มสั้นไปถึงเลข12ลากเส้นจากจุดกลางหน้าปัทม์ไปยังกึ่งกลางระหว่างเข็มสั้น
ถึงเลข1

จะชี้ไปทางทิศใต้ตรงกันข้ามเป็นทิศเหนือ

 

นำนาฬิกามาหนึ่งเรือนวางบนพื้นที่เรียบหันเข็มสั้นไปให้ตรงดวงอาทิตย์เพื่อให้แน่ใจให้เอากิ่งไม่เล็กๆปักไว้แล้วเอานาฬิกาไป
เทียบหมุนให้เงาทาบทับเลข12แล้วเบ่งครึ่งจากเลข12ถึงเข็มสั้นจากจุดกลางหน้าปัทม์ไปยังกึ่งกลางระหว่างเลข12ถึงเข็มสั้น ตรงไปเป็นทิศเหนือตรงกันข้ามเป็นทิศใต้การหาทิศในเวลากลางคืน

การหาทิศในเวลากลางคืนนั้นสามารถหาได้ด้วยดวงดาวบนฟ้าครับ
ดาวบนฟ้านั้นไม่ได้ให้แต่ความสวยอย่างเดียวแต่ยังให้ประโยชน์

ในการหาดาวเหนือนั้นต้องหาดาวจระเข้ให้ได้เสียก่อนสี่ดวงแรกเป็นรูปสี่เหลี่ยมสองดวงแรกเป็นขาหน้าสองดวงต่อมาเป็น
ขาหลังอีกสี่ดวงเรียงกันเป็นหางที่สำคัญคือสองดวงแรกที่เป็นขาหน้าลากตรงไปประมาณ5เท่าของขาหน้าจะพบดาวเหนือ *สิ่งที่ต้องจำไว้เสมอว่า ดาวจระเข้จะหมุนรอบดาวเหนือเสมอ และดาวเหนืออยู่สูงจากเส้นขอบฟ้าประมาน5องศา

การหาทิศใต้นั้นใช้ดาวกางเขนในการหา แต่ทางใต้ทางนั้นไม่มีดาวที่แสดงชัดเจน จึงต้องทำการหาดาวกางเขนให้เจอแล้วลากเส้นผ่านแกนกลางยาวออกไปประมาณห้าเท่าจะเป็นจุดสมมติ
ใช้แทนทิศใต้

อีกวิธีหนึ่งที่จะแนะนำนะครับ คือใช้ใบมีดโกน Gillette ที่มีสองด้านที่ใบมีดมีลูกสรอยู่ ให้นำใบมีดไปลอยน้ำ
ใบมีดที่มีลูกสรจะชี้ไปทางทิศเหนือแม่เหล็ก สามารถใช้แทนเข็มทิศได้ยินดีรับคำแนะนำจากทุกท่าน
ชมรม ภาคีสัมพันธ์พัฒนาพระนคร
ที่อยู่ 3 ม.6 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10220
webmaster kap.arma@gmail.com